Social, emotional and relational

Definities

Het ‘Rose of Leary’ model onderscheidt vier verschillende gedragsmogelijkheden:

(1) Onderdanig, (2) Tegengesteld, (3) Dominant en (4) Samen. Met dit model kun je de gedragseffecten van een kind op anderen, zoals opvoeders en leeftijdgenoten, beschrijven.

 

Figure 1. The ‘Rose of Leary’ (Leary, 1957Interpersonal Diagnosis of Personality, A functional Theory and Methodology for Personality Evaluation. New York: The Ronald Press Co.)

Met Zportivo’s ‘MeYouWeDo’ kleurenmodel (Erik Boot ) kunt u de complexiteit van sociaal-emotioneel relationeel gedrag koppelen aan alle activiteiten die u kunt doen in de gymzaal, het sportveld, het bos, het klaslokaal of de speeltuin.

De ontwikkeling van sociaal gedrag ontwikkelt zich meestal van het gericht zijn op jezelf (Me), naar het contact met anderen (You) en uiteindelijk naar de collectiviteit van een groep/team (We). Zes kleuren kunnen het sociale gedrag van activiteiten in de LO-setting weergeven: wit, blauw (Me), geel, oranje (You), groen en rood (We). Met behulp van dit kleurenschema kunnen succesvolle ervaringen in sociaal emotionele en relationele vaardigheden met betrekking tot lichaam, beweging en sport (Do) worden gekozen voor elk kind / elke groep van activiteiten.

 

 

In Hellison’s (2011)Verantwoordelijkheid bijbrengen door fysieke activiteit. Champaign, IL: Human Kinetics.Theory of teaching Responsibility through Physical activity (TSRP) in the context of body, movement and sport” wordt een ontwikkeling geschetst in fasen van een grote verantwoordelijkheid voor jezelf naar meer verantwoordelijkheid voor anderen.

Hellison (2011) onderstreept waarden als zelfbeheersing, respect, empathie, autonomie, zorg, hulp en zelfreflectie. In elke activiteit, in elke kleur van het MeYouWeDo-model, kunnen kinderen leren om zich te gedragen en verantwoordelijkheid te nemen.

De complexiteit van het nemen van verantwoordelijkheid, verbreedt en verdiept zich volgens het ‘MeYouWeDo’ kleurenmodel:

Mogelijke scenario's van lessen Lichamelijke opvoeding

Difficulties in sustaining attention

‘'onderdanig' gedrag

Linda (8 jaar) heeft een afwachtende houding en valt niet op in een groep. Ze maakt weinig oogcontact en praat weinig. Ze vindt het moeilijk om haar gevoelens te uiten. Ze speelt vaak zelfstandig, maar doet goed mee in de les. Het is contraproductief om Linda onder druk te zetten om haar gevoelens te uiten. Ze kan zich dan nog verder terugtrekken en zelfs gaan huilen. Ze wordt niet gepest of geplaagd; Ze heeft één vriendin met wie ze erg close is, vooral op de speelplaats. Ze vermijdt contact met anderen als ze buiten speelt en neemt weinig initiatieven. Bij observaties in een gymzaal met andere kinderen valt op dat Linda een afwachtende houding aanneemt. In het geval van een groepsactiviteit volgt ze anderen. Linda lijkt gespannen, vooral als het gaat om prestaties, zoals het springen over een turnkast. Ze is niet bedreven in spel, zoals vangen en gooien.   Ze kan gerustgesteld worden als ze hoort dat ze niets hoeft te doen als ze dat niet wil. Ze reageert zelden op andere kinderen. Ze kan gemakkelijk vergeten worden. Als ze iets zegt, spreekt ze zachtjes en kijkt nauwelijks naar andere kinderen. Ze zoekt vaak de vertrouwdheid van haar vriendin. In het spel neemt ze niet het initiatief en gaat vaak naar de buitenkant van het speelveld.

Voorbeelden van inclusief onderwijs in Lichamelijke Opvoeding
Read more
Difficulties in focussing attention 'Tegendraads' gedrag

Erik (9 jaar) is de laatste tijd veel geobserveerd. Het zorgteam maakt zich zorgen over zijn boze gedrag en het gebrek aan verandering daarin. Er wordt overwogen om hem aan het eind van het schooljaar over te plaatsen naar het speciaal onderwijs. Op school is Erik niet in staat zich op zijn taken te concentreren. Hij heeft een beneden gemiddelde intelligentie en heeft problemen met zijn houding ten opzichte van schoolwerk. Hij is erg spraakzaam en vertoont ruw gedrag in de nabijheid van andere kinderen. Hij vloekt regelmatig.

Volgens de schoolpsycholoog vertoont Erik impulsief en oppositioneel gedrag. De ouders van Erik maken zich al enige tijd zorgen en zijn blij dat er onderzoek plaatsvindt. Zij hopen dat hij op zijn huidige school kan blijven. Zijn ouders geven aan dat ze Erik thuis moeilijk in de hand kunnen houden door zijn impulsieve gedrag. Hij wordt snel boos en maakt ruzie. Hij kan soms zijn jongere broertje slaan. Hij lijkt geen inzicht te hebben in zijn eigen gedrag. Straffen zoals naar zijn kamer sturen lijken weinig effect te hebben.

‘Opposed’ behaviour
DUO

Erik (9 years) has recently been the subject of a lot of observations. The care team are concerned with his angry behaviour and lack of change. It is being considered to transfer him to a special education system at the end of the school year. At school Erik is not able to concentrate on his tasks. He has a below-average intelligence and has problems with his attitude to school work. He is talkative and shows rough behaviour in the vicinity of other children. He uses violent language.

According to the school psychologist, Erik shows impulsive and oppositional behaviour. Erik’s parents have been worried for some time now, and are happy that research is taking place. They hope that he can be maintained at his current school.

His parents indicate that they find it difficult to control Erik at home due to his impulsive behaviour. He gets angry quickly and fights. He can sometimes hit his younger brother. He does not seem to have any insight into his own behaviour. Punishments like sending to his room seem to have little effect.

The students begin to practice. Some achieve this task in a few attempts while others, no matter how hard they try, do not progress at the same rate. Julian (11-year old) is one student experiencing difficulties. The issue is that Julian is tossing two balls into the air at the same time; that is, he does not wait until the first ball has reached the peak of its trajectory before tossing the second ball into the air. He is frustrated and begins to move off-task and distract others.

Example of inclusive practice
Read more

In de gymzaal valt het op dat Erik zonder nadenken zijn eigen ding doet. Bij vrij spelen schiet hij bijvoorbeeld gewoon een bal op een basket en realiseert zich niet dat anderen daar last van kunnen hebben. Dan reageert hij op een ander kind dat volgens hem in de verkeerde rij staat. Als Erik niet wordt verteld waar, hoe en met wie hij speelt, wordt zijn spel vluchtig en leidt het vaak tot boosheid naar anderen.

Hij intimideert anderen op de speelplaats. Hij duwt bijvoorbeeld een kind van de rekstok als hij die wil gebruiken. Hij is boos en schreeuwt tegen het andere kind en gebruikt beledigende taal. Hij lijkt zijn emoties niet onder controle te kunnen houden. Hij is erg onrustig. Het voortdurende conflict betekent dat hij niet graag met anderen speelt, en vooral dat anderen niet met hem willen spelen.

Voorbeelden van inclusief onderwijs in Lichamelijke Opvoeding
Ondersteuning , strategieën en aanpassingen
 • Creëer een rustige (weinig externe stimulatie) omgeving voor het kind. (OG"Onderdanig" gedrag)
 • Creëer een omgeving voor het kind waarin het kan kiezen wat het gaat doen door verschillende apparatuur klaar te zetten of verschillende materialen aan te bieden om een opdracht uit te voeren. (OG)
 • Creëer een omgeving voor het kind waarin het zo min mogelijk wordt afgeleid. (TG"Tegendraads)
 • Laat het kind kiezen in welk deel van de les hij gaat deelnemen aan de gymles (bij een les met meerdere onderdelen). (TG)
 • Leer het kind om een activiteit op een gecontroleerde manier te starten en te stoppen. (OG"Onderdanig" gedrag)
 • Vrij spelen met enkele materialen. (OG)
 • Het kind leren zich bewust te zijn van de aanwezigheid van anderen in een groep. (OG)
 • Leer het kind de mogelijkheden van het kind op een positieve manier te waarderen. (OG)
 • Leer het kind het gedrag van anderen te herkennen. (OG)
 • Leer het kind naast elkaar te kunnen spelen. (TG"Tegendraads)
 • Moedig egocentrisch gedrag niet aan, maar accepteer het als het aanwezig is. (TG)
 • Leer het kind eigen mogelijkheden binnen de taken te ontdekken. (TG)
 • Leer het kind zichzelf realistisch te kunnen inschatten in een groep. (TG)
 • Stimuleren om een techniek te demonstreren. (TG)
 • Voorkom dat het kind te veel wordt uitgedaagd om te presteren en te veel om te bepalen wat er gebeurt. (OG"Onderdanig" gedrag)
 • Vermijd mopperen. (OG)
 • Geef het kind voldoende aandacht. (OG)
 • Vermijd ongeduldig te zijn. (OG)
 • Verdiep je in de wereld van het kind. (OG)
 • Laat het kind gevoelens uiten. (OG)
 • Nodig het kind uit door open vragen te stellen (pas op voor chaos). (OG)
 • Geef non-verbale signalen. (OG)
 • Zoek manieren voor het kind om zelfsatandig te kunnen werken (onafhankelijk van de leerkracht ). Laat het kind bijvoorbeeld samen met een partner spelen of geef een stappenplan om taken uit te voeren. (OG)
 • Laat het kind zelf bepalen wanneer het klaar is voor de volgende stap. (OG)
 • Ga na of het kind een eerlijke aandacht krijgt. (TG"Tegendraads)
 • Spreek het kind aan op het gedrag in plaats van op de persoon. (TG)
 • Voorkom irritatie. (TG)
 • Vermijd autoritair gedrag als leerkracht.(TG)
 • Voorkom boosheid. (TG)
 • Voorkom afwijzing. (TG)
 • Maak preventieve afspraken met het kind buiten de groep. (TG)
 • Geef het kind geen schuld of straf, maar waardeer het en druk genegenheid uit. (TG)
 • Handhaaf en focus op wat goed gaat. (TG)
 • Vergroot de zelfregulatie van het kind. (TG)
 • Leer het kind zijn boosheid in een vroeg stadium te beheersen. (TG)

 

Voorbeelden van inclusief onderwijs in Lichamelijke Opvoeding
“Onderdanig” Gedrag (OG)

Vrij spel met wat materialen:

Linda komt in de gymzaal waar uitdagend materiaal klaarstaat, bijvoorbeeld een klimparcours, schommel, glijbaan, enz. Linda kan kiezen uit de situaties en zelf bepalen wat ze doet.

Hindernisbaan:

Linda loopt over het parcours en ervaart hoe anderen bewegen en springen. Linda wordt gevraagd de anderen te observeren met een specifiek aandachtspunt.

Naast elkaar een bank beklimmen:

Linda loopt op een dubbele schuine bank en kan steeds hoger komen. Linda schat haar vermogen op voorhand in en gaat dan verder met oefenen en eventueel een beetje hoger. Ze kan meerdere keren oefenen met behulp van haar handen om te helpen hoger te komen.

“ Boompje verwisselen”:

Elk kind heeft zijn eigen “boom” in de gymzaal (Pylon). Ze proberen naar elkaars boom te wisselen voordat de “boswachter” de vrije boom te pakken krijgt. Hoe denk je dat hij/zij dit spel speelt? Wat heb je gezien? Heb je iets slims gezien? Heb je goed gespeeld? Heb je nog tips? Reflectie: Heb je dingen gezegd die je dacht of voelde tegenover de anderen?

“Tegendraads gedrag (TG)

Kastspringen:

Erik springt in een afgebakend gebied in de gymzaal met een trampoline over een kast met daarachter een landingsmat. Erik mag zelf kiezen hoe hij over de kast springt, zolang het maar veilig is. Er zijn duidelijke afspraken/regels over hoe je in je eigen gebied blijft spelen.

Parcours met stopwatch met behulp van individuele stations:

Erik neemt deel aan een uitdagende bewegingsparcours met bijvoorbeeld een kast, mat, bank en het wandrek in een afgebakend gebied. Hij houdt zijn tijd bij met een stopwatch vanaf het begin.

Naast elkaar zwaaien met touw:

Erik oefent het schommelen aan een touw van bank tot bank. Als het hem lukt om aan de andere kant op de bank te landen, worden de banken op grotere afstand van elkaar gezet. Soms moet hij wachten op een andere persoon die eerst zwaait. Misschien heeft hij daar hulp bij nodig. Hij wordt gestimuleerd om zijn techniek van ‘op grote afstand zwaaien’ te demonstreren aan anderen op een traject dat hij onder de knie heeft.

Om beurten rijdend op een skateboard:

Erik gaat naar beneden op een schuine dubbele bank, die hangt aan het wandrek, zittend op een skateboard. Hij zit in een kleine groep en moet het materiaal aan anderen overhandigen en wachten op zijn beurt. De communicatie tijdens het wachten is van groot belang om ‘prettig’ te leren wachten. Hij krijgt complimenten voor het goed wachten (en natuurlijk) tijdens de oefening zelf.

 

Literatuur

The development of empathy-related responding. In G. Carlo & C. P. Edwards (Eds.), Eisenberg, N. (2005).

Moral motivation through the life span (pp.73-117). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

Teaching responsibility through physical activity, Hellison, D. (2011).

Champaign, IL: Human Kinetics.

Addressing and navigating the social domain in sport, Jacobs, F. (2016).

Coaches and physical education teachers. Enschede: Gildeprint.

Interpersonal Diagnosis of Personality, Leary, T. (1957).

A functional Theory and Methodology for Personality Evaluation. New York: The Ronald Press Co.

Relevante Bronnen

Dancing with your eyes

Dansen met je ogen is een interview met Róisín Kelly, een groepsdocent in het basis onderwijs met een grote interesse in lichamelijke opvoeding, en Susan Marron een docent lichamelijke opvoeding aan The Institute of Education Dublin City University. Róisín beschrijft de onderwijsstrategieën die ze in haar onderwijs implementeert om betekenisvolle leerervaringen op het gebied van Lichamelijke Opvoeding te ontwikkelen voor haar leerlingen met extra behoeften, met een focus op autisme. Aflevering 75 [Video File].

Zportivo

Zportivo is een organisatie met een speelse methode om kinderen, jongeren en ouderen meer zelfstandig te leren spelen en te bewegen. Met Zportivo maakt u niet alleen spelen en bewegen belangrijk binnen uw organisatie, maar bevordert u ook de motivatie, betrokkenheid, plezier en creativiteit van de beweger. Met Zportivo's 'MeYouWeDo' kleurenmodel kunt u de complexiteit van sociaal-emotioneel relationeel gedrag koppelen aan alle activiteiten die u kunt doen in de sportschool, het sportveld, het bos, de klas of de speeltuin

The Wee Worry Workshop

Een gezondheids- en welzijnsinterventie ontwikkeld op de Park View Primary School, South Lanarkshire.  Het doel van de interventie is het ondersteunen van leerlingen die moeite hebben met sociale en emotionele communicatie en/of angst vertonen. Dit werd geïdentificeerd als onderdeel van een doorlopende zelfevaluatieoefening om de resultaten voor kinderen te verbeteren en maakte deel uit van discussies met ouders over de voortgang van hun kinderen.

Let’s Play Together

Let's Play Together is een bron met games voor inclusief onderwijs met als doel om allesomvattend te zijn en alle kinderen met verschillende vaardigheden in staat te stellen om samen te sporten en te spelen met een focus op fysieke, intellectuele, autismespectrum, visuele en auditieve beperkingen. Singapore Disability Sports Council (2015). Let’s play together

Download PDF

Circle Resource

Circle Resource: deze bron is bedoeld om goede inclusieve praktijken samen te brengen en te delen, waarbij de nadruk ligt op benaderingen om het engagement en de prestaties van alle lerenden te verbeteren, met inbegrip van degenen die extra steun nodig hebben

Download PDF

Unified PE

Unified PE at Torrence Creek Elementary. Deze korte video van 2 minuten laat strategieën zien die op een basisschool worden gebruikt om kinderen met autisme op te nemen in de lichamelijke opvoeding.

Video
Organisaties
null

Enquire is the Scottish advice service for additional support for learning.

null

Reach helps pupils to understand their rights to feel supported, included, listened to and involved in decisions at schools.

Condities die verband hebben met deze extra behoefte

Adverse Childhood Experiences

Asperger syndrome

Attention deficit disorder (ADD)

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Autism spectrum disorders (ASD)

Fragile X syndrome

Learning disability

Unerwünschte Kindheitserfahrungen

Asperger-Syndrom

Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS)

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Autismus-Spektrum-Störungen (ASD)

Fragile X syndrome

Learning disability

Referenties
 • Eisenberg, N. (2005). The development of empathy-related responding. In G. Carlo & C. P. Edwards (Eds.), Moral motivation through the life span (pp.73-117). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
 • Hellison, D. (2011). Teaching responsibility through physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Jacobs, F. (2016). Addressing and navigating the social domain in sport: Coaches and physical education teachers. Enschede: Gildeprint.
 • Leary, T. (1957). Interpersonal Diagnosis of Personality, A functional Theory and Methodology for Personality Evaluation. New York: The Ronald Press Co.