Sensory

Definities

In deze module wordt vooral informatie gegeven over het gezichtsvermogen en het gehoor.


 

Visuele beperkingen

De International Classification of Diseases 11 (WHO, 2018) classificeert visuele beperkingen in twee groepen, namelijk verziendheid- en bijziendheid gezichtsproblemen

Verziendheid: Visusproblemen op afstand

 

 • Mild – visuele scherpte lager dan 6/12
 • Ernstig – visueel scherpte vertonen lager dan 6/60
 • Matig – visuele scherpte lager dan 6/18
 • Blindheid – gezichtsscherpte lager dan 3/60

Bijziendheid: Visusproblemen dichtbij

Visuele scherpte lager dan N6 of M.08 met bestaande correctie. (WHO, 2020aBlindheid en slechtziendheid.)

 

Gehoorverlies en doofheid

Iemand zou gehoorverlies hebben als hij niet zo goed kan horen als iemand met een normaal gehoor – gehoordrempel van 20 dB of beter in beide oren. Het kan licht, matig, matig ernstig, ernstig of diepgaand zijn en kan één of beide oren aantasten. Gehoorverlies heeft meerdere mogelijke oorzaken: genetische factoren, complicaties bij de geboorte, infectieziekten, chronische oorinfecties, gebruik van bepaalde medicijnen, blootstelling aan overmatig lawaai en veroudering.

De term ‘doof‘ wordt gebruikt om de toestand van mensen met ernstig of diepgaand gehoorverlies in beide oren te beschrijven, omdat ze alleen zeer harde geluiden kunnen horen of helemaal niets horen.

De term ‘slechthorenden‘ wordt gebruikt om de toestand van mensen met een licht tot ernstig gehoorverlies te beschrijven, omdat ze niet zo goed kunnen horen als mensen met een normaal gehoor. (WHO, 2020bGehoorverlies.).

 

Mogelijke scenario’s van lessen Lichamelijke Opvoeding

Severe Visual Impairment Ernstige Visuele Beperking

Suzanna is 7 jaar oud. Er is bewijs dat Suzanna nog wat zicht heeft, maar het is moeilijk om precies te bepalen tot welk niveau. Ze lijkt zeker in staat te zijn om schaduwen te onderscheiden en kan enkele basiskleuren identificeren. Suzanna heeft een fulltime assistent die ondersteuning biedt op het gebied van haar algemene behoeften op school, bijv. herhalen van eerder geleerde concepten, hulp bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden, specifieke eisen op het gebied van spel op de speelplaats en gymnastiek.

Voorbeelden van inclusief onderwijs in de lessen Lichamelijke Opvoeding
Read more
Blind Blind

John, 9 jaar, is blind en heeft geen gezichtsvermogen. Hij geniet van gymnastiek als hij duidelijke begeleiding krijgt. Hij heeft een gebrek aan zelfvertrouwen omdat hij moeite heeft met zijn vaardigheden en een slecht gevoel van eigenwaarde heeft. Hij is graag bij mensen, maar voelt zich vaak buitengesloten door zijn problemen. Hij heeft een onderwijsassistent.

Voorbeelden van inclusief onderwijs in de lessen Lichamelijke

Read more
Moderately Severe Hearing Loss Gematigd Gehoorverlies

Bill is 11 jaar. Hij heeft een matig gehoorverlies aan beide oren. Over het algemeen draagt hij hoortoestellen, ook tijdens het sporten, waar hij dol op is. Deze geven hem wel de mogelijkheid om geluiden te horen en maar niet om spraak te verstaan. Hij gebaart en lipleest om te communiceren. Hij past zich aan wanneer hij geen geluiden kan horen door zijn leerkracht aan te kijken. Soms vindt Bill de sportzaal lawaaierig en de hoortoestellen versterken het lawaai, dus kiest hij ervoor de hoortoestellen niet te dragen

Voorbeelden van inclusief onderwijs in de lessen Lichamelijke
Read more
Ondersteuning , strategieën en aanpassingen
 • Gebruik een “kloksysteem” om te weten waar de dingen zich bevinden. Je kunt zeggen dat de doelpalen op “12:00 uur” zijn, wat betekent dat het kind recht voor het doel staat. (VVisueel)
 • Andere kinderen kunnen de omgeving aan het kind beschrijven, bv hoeveel er in het team zitten en waar ze op hun beurt staan te wachten. (V)
 • Het kind kan erachter komen wie er om hen heen is en waar ze naartoe gaan door andere kinderen het te laten vertellen. (V)
 • Andere kinderen kunnen uitleggen dat ze hulp willen geven door te begeleiden bij de elleboog en een stapje achter de leerling te lopen. (V)
 • Lijnen op de vloer. (V)
 • Fluorescerende tape kan worden gebruikt om grenzen te markeren in de sportschool en buitenshuis. (V)
 • Auditieve lijnen. (V)
 • Begrenzing met touwen. (V)
 • Touwen op de vloer geplakt. (V)
 • Spiegels aan de muur. (V)
 • Check of het kind je goed kan horen/ zien op de afstand waar je staat als docent (HHoren)
 • Evalueer de akoestiek van de LO-locaties. (H)
 • De leraar moet met zijn gezicht naar de zon kijken en niet de kinderen (V)
 • Geef instructies aan leraar ondersteuners tijdens de LO-lessen.
 • Vermijd andere geluidsbronnen bij het instrueren, zoals muziek en ventilatoren.
 • Creëer een klimaat van veiligheid voor iedereen.
 • Tactiel modelleren: Geef fysieke begeleiding bij het bewegen (VHVisueel en Horen)
 • Geef geïndividualiseerde instructie. (VH)
 • Ondersteuning van een onderwijsassistent (VH)
 • Gebruik video’s om de instructie te ondersteunen of kijkwijzers (VH)
 • Gebruik een buddysysteem en peer tutoring. (VH)
 • Loop niet rond in de gymzaal terwijl u instructie geeft. (VH)
 • Spreek een ‘stop en kijk’-moment af met een visueel signaal (mogelijk in combinatie met een auditief signaal voor uw leerlingen met een visuele beperking). Het kan een gekleurde vlag zijn, een handsignaal, fluiten, klappen in de handen, of iets anders dat werkt in uw situatie. (VH)
 • Gebruik de borden en gebaren. (HHoren)
 • Nabijheid: ga dicht bij de student staan. (H)
 • Om de aandacht te trekken, zwaait of tikt u het kind op de schouder. (H)
 • Sta stil en kijk naar het kind. (H)
 • Vermijd overdreven lipbewegingen. (H)
 • (H)
 • Als u een tolk gebruikt, zorg er dan voor dat de tolk direct aan de kant van de leraar staat. (H)
 • Zorg ervoor dat u duidelijk en in een normaal tempo spreekt. (H)
 • Zorg ervoor dat je naar elkaar kijkt als je praat.(H)
 • Andere kinderen kunnen helpen door hen informatie te geven, uit te leggen dat zij kunnen helpen door uit te leggen dat zij hun elleboog vasthouden en een stap achterwaarts lopen. (V)
 • Gebruik een leuning als ondersteuning. (VVisueel )
 • Gebruik geluidssignalen. (V)
 • Gebruik een bal in net aan een elastisch touw of ballen met een belletje erin, stop rijst in een strandbal of volleybal. (V)
 • Volg een klasgenoot of de aanvoerder. (V)
 • Gebruik felgekleurde ballen of ballen die een hoog contrast bieden met hun omgeving en geel/helder gekleurde toestellen/ materialen. (V)
 • Loop samen met een maatje. (V)
 • Markeer de grenzen van het speelveld duidelijk zichtbaar. (V)
 • Markeer duidelijk een schietlijn. (V)
 • Bevorder de zelfstandigheid, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een geleide draad of een touw dat stevig is verankerd. (V)
 • Bevestig een PVC-buis aan het touw/draad zodat de leerling de buis kan vasthouden en langs het touw kan lopen. (V)
 • Nieuwe begrippen voor de les LO op papier zetten (V)
 • Klap in je handen achter de honken (slagbalspel) om het auditieve signaal toe te voegen voor degenen die het nodig hebben. (V)
 • Klap in je handen voor degenen die het nodig hebben om de bewegingsrichting te vinden, kinderen rennen dan naar de geluidsbron toe. (V)
 • Laat het kind zoveel mogelijk meedoen en laat hem/haar niet alleen. (V)
 • Eenvoudige spellen kunnen gemakkelijk worden aangepast, maar het kan uitdagender zijn om de teamsporten aan te passen.
 • Beantwoord de vragen van het kind en zorg ervoor dat ze worden meegenomen in de gesprekken.
 • De leerlingen moeten de motorische vaardigheden verwerven die aan de basis liggen van de spelletjes.
 • Vaardigheden die nodig zijn om in het spel te spelen, moeten misschien in afzondering worden aangeleerd.
 • Houd verbale instructies kort, eenvoudig en ter zake, ondersteund door visuele demonstraties
 • Werk met stations van bewegingsopdrachten.
 • Demonstreer de activiteiten.
 • Geef de leerling taakkaarten (indien nodig vergroot)
 • Verbale of visuele ondersteuning.
 • Geef de leerling taakgerichte feedback over het leerproces.
 • Gebruik een whiteboard of flip-over om de belangrijkste punten op te schrijven.
 • Vraag kinderen om de aanwijzingen en instructies te herhalen en/of de vaardigheid te demonstreren
 • Stel geen ja/nee vragen om het begrip te controleren.
 • Geef ontspanningsoefeningen als cooling down.
 • Bevorder het lichaamsbewustzijn en de lichaamshouding
 • Geef spierversterkende oefenvormen na de warming-up en bij gymnastiek.

 

 

 

 • Werk nauw samen met de ouders en de arts van het kind en wees alert op onnodige fysieke belasting. (VHVisueel en Horen )
 • Win informatie in over de extra behoefte van het kind en hun ondersteunend netwerk. (VH)
 • Kies welke ondersteuning en strategieën er nodig zijn om aan de individuele behoeften van het kind te voldoen en vraag advies aan familie/verzorger en andere professionals. v.  het gebruik maken van gebarentaal. (VH)
 • Leer de belangrijkste gebarentaal voor L.O., bijv. als u lesgeeft in water, concentreer u dan op de gebaren voor water, zwemmen, voor, achter, handdoek, nat, stop, kijk. (HHoren )
 • Zorg ervoor dat een volwassene die het kind ondersteunt bij het leren van lichamelijke opvoeding er niet voor zorgt dat andere kinderen aarzelen om het kind uit te nodigen als partner of in een groepje in de gymles. (VH)
 • Stel een routine vast voor de gymnastiekles en de volgorde van de gebeurtenissen tijdens de les. Waarschuw de kinderen van tevoren als de routine wordt gewijzigd.
 • Wees geduldig.
 • Laat kinderen elkaar helpen! Steun elkaar. Help de andere kinderen in de klas om het te begrijpen en leer hen hoe ze positief kunnen steunen.
Voorbeelden van inclusief onderwijs in de lessen Lichamelijke Opvoeding
Ernstige visuele handicap

Suzanna neemt deel aan het hordenlopen bij atletiek. Ze werkt samen met een partner. De leerkracht laat Suzanna eerst lopen om vertrouwd te raken met de ruimte en het materiaal en met de commando’s van haar partner. Suzanne gaat verder met het rennen over vlakke markeringen of het rennen over lijnen.  Suzanna’s partner klapt wanneer ze de hindernis/lijn/vlakke marker nadert. Tijdens de les probeert Suzanna ook in een gecontroleerd tempo naar een laaggelegen obstakel te lopen, bijvoorbeeld een lage kegel, en in het midden van het obstakel erover te stappen: op één lijn gaan staan en naar het obstakel lopen, bij het obstakel een poging doen om een been op te tillen, en met ondersteuning van haar onderwijsassistent proberen het been over het obstakel te tillen. Verdere progressie kan worden gemaakt naar “volg een leider” om over een rij laaggelegen horden te stappen door naar de horden toe te lopen en te kijken hoe de leider elk been een voor een over de hindernis tilt, dichter bij de hindernis komt en eroverheen stapt zonder de bovenkant van de hindernis aan te raken. De onderwijsassistent is er om Suzanne te helpen als ze daarom vraagt. Suzanne is zo blij dat ze actief is en deelneemt aan de les met haar medeleerlingen.  

 

Blind

John heeft een aantal Goal Ball-vaardigheden ontwikkeld, zoals het rollen en gooien van een bal in een rechte lijn naar een partner en in groepjes van 4 en 6. Hij heeft vooruitgang geboekt bij het gebruik van een zigzag formatie met behulp van een rinkelbal. De onderwijsassistent gebruikt een klap om aan te geven in welke richting de bal door John gegooid moet worden. Soms tikken de kinderen in zijn groep op de vloer om de volgende passrichting voor John aan te geven. John geniet van deze zigzag-gooi-goalbal-activiteit. John leert hoe hij moet knielen en staan als hij de vaardigheid van het gooien van de bal onder de knie krijgt. Soms dragen alle kinderen in zijn groep oogschaduw voor de activiteiten als een aangepaste activiteit. Soms zet de leerkracht een 2 tegen 2 aangepast doelbalspel op voor sommige kinderen in de klas als een parallelle activiteit. Hij is zo blij om met anderen samen te werken. [Aangepaste lichamelijke opvoeding activiteit–zig zag estafette (n.d.). Human Kinetics [Video].

Gematigd Gehoorverlies

Bill doet mee aan een basketbalspel dat door de leerkracht voor een deel van de klas is aangepast als parallelle activiteit zodat Bill ook mee kan doen. De leerkracht creëert een zone links of rechts van een aangepast veld waar Bill zich tijdens het spel kan bewegen. De teams spelen 3 tegen 3 of 4 tegen 4. De teams zijn duidelijk zichtbaar door gekleurde hesjes te gebruiken om de twee teams duidelijk te maken. De kinderen, Bill inbegrepen, en de leerkracht spreken een aantal handsignalen af die ze tijdens het spel zullen gebruiken. Bill heeft afgesproken dat de kinderen Bill tijdens een spel op de schouder of arm tikken als ze zijn aandacht nodig hebben.

Overige Literatuur

Block, M. (2016).

A teacher’s guide to adapted physical education: Including students with disabilities in sports and recreation (4th ed.). Baltimore: Brookes.

Horvat M., Croce, R., Pesce, C., & Fallaize, A. (2019).

Developmental and adapted physical education (6th ed.). NY: Routledge.

Lieberman, L., & Houston-Wilson, C. (2009).

Strategies for inclusion: A handbook for physical educators (2nd ed.). NY: Human Kinetics.

Bronnen

Human Kinetics

Adapted physical education activity--zig zag relay (n.d.). A passing ball game.

Video

Inclusive Outdoor Games for Deaf Children

Pentagon for Learning and Play Posted on 6 May 2016 by Emma Homan.

Roll and Go!

Cahill, Justin. (2019, September 10). A running, underarm throw and cooperation activity.

Twitter Post

CARA Online Resource (n.d.)

A suite of resources to support sport for all.

Montagnio, A. (n.d.).

hysical Education and Recreation for blind and visually impaired students.

Intouch

Gallagher, S., & Marron, S. (2020). The Inclusion of Children with Visual Impairments in PE Lessons January/February p.55.

Intouch

O’ Regan, S. J., & Marron, S. (2020). Including a child with a Hearing Impairment in the PE lesson March p.53.

Primary Schools' Sports Initiative (2006)

Resource materials for teaching physical education in primary schools. Dublin: Department of Education and Science Ireland. Een hulpmiddelenpakket dat tot doel heeft informatie en begeleiding te bieden bij het onderwijs van lichamelijke opvoeding op basisscholen.

Perkins School for the Blind

(2013, November 20). Staff Training for Physical Education for Children with Visual Impairments. Een Amerikaanse hulpbron voor scholen, leraren lichamelijke opvoeding en onderwijsassistenten.

Video

Singapore Disability Sports Council (2015)

Let's Play Together is een bron voor inclusief spelonderwijs met als doel om allesomvattend te zijn en alle kinderen met verschillende vaardigheden in staat te stellen om samen te sporten en te spelen met een focus op fysieke, intellectuele, autismespectrum, visuele en auditieve beperkingen.

Download PDF

Sport Inclusion Disability Charter (2018)

An Irish resource; Een Ierse bron; De stem van mensen met een beperking en wat zij vragen van organisaties.

Including Students With Vision Impairments in Physical Education

White, Emily (2016, May 24). Een Amerikaans overzicht van apparatuur en activiteiten voor kinderen met een visuele beperking

Video

Centre de Logopédie & SCRIPT (2009)

Ein hörgeschädigtes Kind in meiner Klasse. Anregungen und Hilfestellungen für Lehrpersonen von integrativ beschulten hörgeschädigten Kindern. Luxembourg: MENFP. Deze publicatie is bedoeld als een aanvulling op de lokale ondersteuning in scholen voor slechthorende leerlingen. Het moet concrete en praktische hulp bieden en een eerste inzicht geven in het leveren van complex onderwijs aan slechthorenden. Naast algemene aanbevelingen en suggesties is een kort hoofdstuk over lichamelijke opvoeding met leerlingen met een gehoorbeperking opgenomen.

Download PDF

Department of Education and Skills (2012)

Guiding Framework: Physical Education, Physical Activity and Sport for Children and Young People. Het is een onderwijskundig kader dat in Ierland is ontwikkeld en dat organisaties en personen die betrokken zijn bij de bevordering van lichamelijke opvoeding, lichaamsbeweging of sport naar gelang van hun behoeften kunnen gebruiken.

Download PDF

Athletics Play

Australian Sports Commission (2010). “Playing for Life” is een handleiding met een werkwijze die gebruik maakt van spelletjes in plaats van oefeningen om de vaardigheden en tactieken van de specifieke sport of gestructureerde fysieke activiteit die wordt geleverd te introduceren. Elke sessie is doelgericht ontworpen, zodat de spellen geleidelijk aan de specifieke vaardigheid die de focus van de sessie is, introduceren en ontwikkelen. Een CHANGE IT-focus wordt toegepast om taken gemakkelijker en uitdagender te maken, evenals een FISH acroniem met de volgende principes die ten grondslag liggen aan het werk - Is het spel FUN? - Is het spel INCLUSIEF? - Is het spel SAFE? - Zorgt het spel voor HIGH Involvement?

Download PDF

TSBVI

Mullen, E. (2009, January, 21) Adaptive P.E. Games for Blind and Visually Impaired Students. Produced by the Outreach Department of TSBVI.
An American video guide for physical education teachers with children with visual impairments.

Video
Organisaties
null

Gericht op communicatie met kinderen. De website heeft middelen en literatuur met betrekking tot het ontwikkelen van communicatievaardigheden

null

Dit is een Schotse organisatie die gehandicapten en hun gezinnen steunt. 

null

CARA Adapted Physical Activity Centre – Een nationaal centrum om de ontwikkelingen op het gebied van sport, lichaamsbeweging en lichamelijke opvoeding voor mensen met een handicap te leiden, te coördineren en te ondersteunen (2019, september, 31)

null

National Council for Special Education (n.d.)

Het NCSE is opgericht om de levering van onderwijsdiensten aan personen met speciale onderwijsbehoeften te verbeteren:

null

De Irish Deaf Society is de grootste organisatie voor dove mensen in Ierland die met zowel de dove als de slechthorende gemeenschap samenwerkt.

null

NEPS psychologen werken met zowel basisscholen als voortgezet onderwijsscholen en houden zich bezig met leren, gedrag, sociale- en emotionele ontwikkeling. Elke psycholoog wordt ingedeeld bij een groep scholen. Psychologen zijn gespecialiseerd in het werken met de schoolgemeenschap. Zij werken samen met leerkrachten, ouders en kinderen bij het vaststellen van de onderwijsbehoeften. Zij bieden een scala aan diensten aan om aan deze behoeften tegemoet te komen, bijvoorbeeld het ondersteunen van individuele leerlingen (door middel van consultatie en beoordeling), speciale projecten en onderzoek.

null

Sport Ireland (n.d.)

Het document maakt veel duidelijk van wat al vele jaren impliciet aanwezig is in de samen werking van Sport Ierland met de sportsector. Het beschrijft de positie van onze Sport Ierland met betrekking tot de deelname aan sport en lichaamsbeweging door mensen met een handicap. Het biedt dus een duidelijke beleidscontext voor de bevordering van sport voor mensen met een handicap en een basis voor een verbeterde en meer gecoördineerde aanpak door ons en de organisaties waarmee we in dit verband samenwerken.

. Download PDF

Mogelijk bijkomende kenmerken van leerlingen met visuele- of gehoorbeperking

Adverse Childhood Experiences

Asperger syndrome

Attention deficit disorder (ADD)

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Autism spectrum disorders (ASD)

Deafness

Learning disability

Sensory integration dysfunction

Unerwünschte Kindheitserfahrungen

Asperger-Syndrom

Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS)

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Autismus-Spektrum-Störungen (ASD)

Deafness

Learning disability

Sensory integration dysfunction

Referenties
 • Australian Sports Commission (2010). Athletics Play. Download PDF
 • Block, M. (2016). A Teachers Guide to Adapted Physical Education: including students with disabilities in sports and recreation. Baltimore: Brookes Publishing Co.
 • Cahill, Justin. (2019, September 10). Roll and Go! [Twitter Post].
 • Farrell, A. M. (2013). Suzanna Case Study Profile. Unpublished. Dublin: DCU, School of Inclusive and Special Education.
 • Gallagher, S., & Marron, S. (2020). The Inclusion of Children with Visual Impairments in PE Lessons. InTouch, 192(1), 55. Download PDF
 • Gallahue D., & Cleland Donnelly, F. (2003). Developmental Physical Education for All Children. Champaign: Human Kinetics.
 • Graham, G., Holt/Hale, S., & Parker, M. (2010.) Children Moving: a Reflective Approach to Teaching Physical Education. New York: McGraw-Hill.
 • Horvat, M., Croce, R., Pesce, C., & Fallaize, A. (2019). Developmental and Adapted Physical Education. New York: Routledge
 • Lieberman, L., & Houston-Wilson, C. (2009). Strategies for Inclusion: A Handbook for Physical Educators. New York: Human Kinetics.
 • Montagnio A. (n.d.). Physical Education and Recreation for blind and visually impaired students.
 • Moloney-O’ Regan, S. J., & Marron, S. (2020). Including a child with a Hearing Impairment in the PE lesson. InTouch, 192(2), 53.   
 • Professional Development Service for Teachers Primary School Sports Initiative (n.d.).
 • WHO (2020a). Blindness and visual impairment. 
 • WHO (2020b). Hearing loss.