About

Het project

Het DIPPE-project (Disentangling Inclusion in Primary Physical Education) is een strategisch partnerschap voor onderwijs in het kader van het Erasmus+ programma “Samenwerken aan innovatie en uitwisseling van goede onderwijspraktijken” waarbij het doel is om strategieën voor inclusieve  lichamelijke opvoeding beschikbaar te maken voor zowel groeps- als vakleerkrachten in het primair onderwijs.

Project Start: 01-12-2018 – Einde: 31-05-2021

Context en achtergrond

Inclusie vereist dat leerkrachten methoden en manieren ontwikkelen om jongeren (ook die met extra behoeften) volledig bij de school te betrekken. Lichamelijke Opvoeding heeft holistische voordelen voor iedereen op fysiek, sociaal en cognitief gebied. Kinderen met extra behoeften hebben juist veel baat bij lichamelijke opvoeding voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden, de vermindering van het risico op secundaire medische aandoeningen, de bevordering van de cognitieve ontwikkeling en de bevordering van taal en communicatie. In het belang van de holistische ontwikkeling van jonge kinderen geven groepsleerkrachten in het basisonderwijs in veel landen les in alle vakken van het curriculum, terwijl andere landen gespecialiseerde gymnastiekleraren of beide hebben

In de literatuur wordt gewezen op de uitdagingen die leerkrachten ervaren bij het onderwijzen van lichamelijke opvoeding, met name als niet-gespecialiseerde leerkrachten. De dagelijkse praktijklessen van gymnastiekleraren zijn van cruciaal belang voor het succes van een echt inclusiebeleid. Als lerarenopleiders zijn wij van mening dat het voor leerkrachten een uitdaging is om de benodigde informatie en hulpmiddelen met betrekking tot inclusieve lichamelijke opvoeding te vinden op één specifiek platform.

verborgen tekst
Doelstellingen
 • Het in kaart brengen van de huidige situatie met betrekking tot toegang tot informatie en bronnen over inclusieve lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs
 •  Een ondersteunende bron voor leerkrachten ontwikkelen om de uitdagingen rond  inclusieve lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs te ontwarren;
 • De hulpbron beschikbaar maken op een gratis open educatief platform;
 • Een toolkit voor de opleiding van leerkrachten ontwikkelen voor de implementatie van dit hulpmiddel.
Een korteEen korte beschrijving van de projectresultaten
 • Een gratis en vrij toegankelijke bron voor leerkrachten om toegang te krijgen tot informatie, pedagogische instrumenten, hulpmiddelen en bronnen benodigd om alle kinderen deel te kunnen laten nemen aan de lessen lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs, om kwaliteitsvol leren mogelijk te maken ter ondersteuning van hun welzijn, fysieke geletterdheid en actieve leefstijl.
 • Een toolkit voor de opleiding van leerkrachten om de implementatie van deze onderwijskundige bron te stimuleren.
 • Ondersteuning van leerkrachten in het basisonderwijs in het geven van inclusieve lichamelijke opvoeding.
 • Toegang voor lerarenopleiders in de initiële, inductie- en bijscholingsopleiding tot nieuwe, innovatieve middelen die hen in staat stellen inclusie in de basisschoolleerkracht te ontrafelen in de opleiding van leraren in opleiding.
Intellectuele resultaten
 • Intellectuele output 1: Document met aanbevelingen over het ontwarren van inclusieve lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs
 • Intellectuele output 2: Thematische modules over inclusie-uitdagingen in de lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs
 • Intellectuele output 3: Website
 • Intellectuele output 4: Hulpmiddel/toolkit voor lerarenopleidingen
 •  Intellectuele output 5: Richtlijnen en aanbevelingen voor implementatie